Truyện tranh Nghịch Mệnh Sư

Chapter 2
Bàng Biên Đích Biên Đang tiến hành

Nghịch Mệnh Sư

Triều đình phái cả một binh đoàn Ngự Lâm Quân đến rừng trúc chỉ để đối phó với một tên mù? Hắn ta là ai mà lại nguy hiểm đến thế? Liệu trong chuyện này có uẩn khúc gì không??

Danh sách chương!

Chapter 2

Chapter 4

Chapter 6

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 11

Chapter 12

Chapter 13

Chapter 14

Chapter 15

Chapter 16

Có thể bạn muốn đọc